img-sbtc

Inhoudelijk programma

De Serious Blues Talent Challenge, waarbij jong blues talent tot 25 jaar,  de uitdaging aangaat om te laten zien en horen waarom ze op een blues “festival” niet mogen ontbreken.

De acts worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Gelet zal worden op muzikale vaardigheden, uitstraling, uitspraak en niet in de minste plaats bluesinhoud. De jury beoordeelt hen op basis van vastgestelde criteria.

Tot 1 augustus kunnen bluesacts (bands, duo’s en solo-artiesten) zich aanmelden voor de Serious Blues Talent Challenge.

De Serious Blues Talent Challenge beslaat een periode van een maand en resulteert in een (semi-)finale op zondag 6 september 2015, waarin de 6 (semi-)finalisten in 2 rondes strijden om de uiteindelijke titel.

De winnaar(s) winnen een  CD-opname in de Wisseloord Studio’s.

De Serious Blues Talent Challenge is onderdeel van de ‘Groenmarkt Blues & Roots’, welke dit jaar voor de 5e keer plaatsvindt.

Organisatie

De organisatie van de Serious Blues Talent Challenge berust bij BluesAmersfoort. De organisatie bepaalt welke aangemelde blues-acts deelnemen aan de Serious Blues Talent Challenge indien er meer aanmeldingen zijn dan toegestaan (zie procedure).

Procedure

Tot 1 augustus 2015 kunnen blues-acts zich aanmelden via de website van BluesAmersfoort.nl.
Aanmelden kan voor de volgende categorieën:

 • Bluesbands
 • Bluessolo-artiest of bluesduo

Criteria om zich aan te kunnen melden, zijn:

 • Alle deelnemers zijn niet ouder dan 25 jaar.
 • Bluesmuziek maken, in de breedste zin van het woord
 • Alleen Nederlandse bands/duo’s komen in aanmerking, dat wil zeggen dat 50% min. 5 jaar woonachtig in Nederland en/of van Nederlandse nationaliteit is.
 • Alleen Nederlandse solo-artiesten komen in aanmerking, dat wil zeggen min. 5 jaar woonachtig in Nederland en/of van Nederlandse nationaliteit.
 • Aanmelden gebeurt door het toesturen van het aanmeldformulier en het aanleveren van de volgende gegevens/data:
  –  Drie nummers (MP3’s) en/of  drie links naar You Tube-filmpjes
  –  Biografie van de band/solo/duo
  – Gegevens (NAW, telefoon, e-mail) van de band/solo/duo
 • Aantallen:
  – Min. 3 – max. 10 bands
  – Min. 3 – max. 10 solo/duo’s

Op basis van bluesinhoud, instrumentaal talent, vocaal talent, originaliteit en uitstraling wordt iedere blues-act door organisatie beoordeeld, volgens een beoordelingsformulier.
Vóór 1 augustus wordt door de organisatie aan de hand van de resultaten bepaald wie er mee mogen doen aan de Serious Blues Talent Challenge.
Als de winnaar op 6 september 2015 van de Serious Blues Talent Challenge bekend is, worden verdere afspraken tussen hen en de organisatie van Serious Blues Talent Challenge gemaakt over de CD-opname in de Wisseloord Studio’s.

Regels rond de Serious Blues Talent Challenge

Voor de goede orde en voor eerlijke kansen worden de volgende regels in acht genomen tijdens de Serious Blues Talent Challenge:

 • De datum, locatie en volgorde van optredens per voorronde en de volgorde van optredens tijdens de (semi-)finale wordt bepaald op basis van loting.
 • Iedere act krijgt 20 minuten speeltijd. Er wordt een seintje gegeven aan de bandleider met hoeveel tijd er nog gespeeld mag worden.
 • De muzikanten dienen tijdens voorrondes en (semi)finale op tijd aanwezig te zijn voor de loting.
 • Tijdens de voorrondes en de semi-finale wordt door iedere act gespeeld over de aanwezige backline. (drumstel en basversterker)
 • De 3 finalisten dienen op hun eigen spullen te spelen. (alle 6 blues-acts die doorgaan naar 6 september dienen dus te alle tijden hun eigen spullen mee te nemen.)
Beoordeling en jurering

De beoordeling vindt plaats aan de hand van de volgende criteria: bluesinhoud, instrumentaal/vocaal talent, originaliteit en uitstraling.

Tijdens elke act worden vijf juryformulieren willekeurig uitgereikt aan het publiek. Het gemiddelde van die score telt mee als één jurylid. De wedstrijdleiding voert de gegevens in in een systeem. Het meeste aantal punten bepaalt de winnaar(s). Bij eenzelfde aantal punten geeft het aantal punten bij het criterium bluesinhoud de doorslag. Is het puntenaantal dan nog gelijk, dan bepaalt de jury in overleg met elkaar de winnaars.

Vanuit de voorrondes volgen 6 blues-acts die door zullen gaan naar de (semi-)finale op zondag 6 september in Amersfoort.

Invulling van de (semi-)finale van Serious Blues Talent Challenge (6 september)

Tijdsindeling semi-finale (alle tijden onder voorbehoud): 14.00 tot 17.00 uur. Elk half uur vindt er een band- en een solo-/duo-optreden plaats, waarvan 20 minuten speeltijd en 10 minuten pauze voor ombouwen en jurering. Deze optredens vinden plaats op het buitenpodium. De 3 finalisten worden circa een half uur na het laatste optreden bekend gemaakt.

De 3 finalisten strijden vanaf 18.30 uur verder. Verwacht wordt een compleet binnen optreden te verzorgen (2 sets van circa. 45 minuten, einde optreden uiterlijk 20.30 uur) in 1 van de aan het plein gelegen horecagelegenheid. De organisatie bepaalt middels loting welke finalist waar optreed. De jurering is gelijk aan hierboven beschreven.

Rond 21.00 uur zal de uiteindelijke winnaar bekend worden gemaakt.

Na afloop vindt een Meet & Greet plaats tussen o.a. muzikanten, organisatoren en aanwezige pers.

Locatie

De locaties en data van de voorrondes worden na 1 augustus bekend gemaakt.
De locatie van de (semi-)finale is de Groenmarkt te Amersfoort op zondag 6 september 2015.